HOMEPAGE SPOLEČNOST KONTAKTY
 

VAŠE DOTAZYZ čeho se vlastně taková hromosvodná soustava skládá ?

Hromosvodná soustava má vždy tři části a to: střešní část a to jak rovnou, pultovou či šikmou. Druhá část jsou hromosvodné svody, které vedou vždy ze střechy směrem k zemi. A třetí důležitá část je samostatné zemnění hromosvodné soustavy. Tato část se velice podceňuje a však je to základ funkčnosti celé hromosvodné soustavy.


Co je vlastně na tom hromosvodu tak složité ?

Složitost je v tom, že když si nakoupíte autodíly tak bez odbornosti a patřičné šikovnosti neopravíte automobil. A když se Vám to povede a bez patřičného STK nabouráte či usmrtíte jinou osobu jste na tom stejně jako když namontujete laicky hromosvodnou soustavu a lidé vaší vinnou přijdou o svůj majetek (bleskové přepjetí či zahoření domu) nebo snad dojde k úmrtí. Trest Vás zajisté nemine.


Kdo je vlastně oprávněn odbornou montáž provádět ?

Každá fyzická či právnická osoba, která vlastní vázané řemeslo tedy platný živnostenský list: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Současně je potřeba doložit k revizní zprávě platnou listinu od ITI (Institutu Technické Inspekce) a kalibrační list přístroje kterým měřím hromosvodnou soustavu. Tento kalibrační list by neměl být starší 12 měsíců. Každý kdo tyto nařízení nerespektuje nebo úmyslně porušuje dopouští se obecného ohrožení a to podle § 179–180 trestního zákona. Více zde: http://iuridictum.pecina.cz/w/Obecn%C3%A9_ohro%C5%BEen%C3%AD


Zateplujeme panelový dům, tedy rekonstrujeme i hromosvodnou soustavu. Jak laicky poznám, že hromosvod bude v pořádku.

V zásadě platí, že operuje lékař, dům staví zedník a hromosvod instaluje- montuje odpovědná osoba vlastnící potřebná oprávnění. Osobně bych se takového pracovníka zeptal na význam valivé koule. Jestli neumí na patřičnou otázku odpovědět je něco v nepořádku. Neboť je to ochranný prostor jímací soustavy. V současné době společnost DEHN přichází se softwarovou verzí která Vám přesně a bezpečně vypočte ochranu Vaší nemovitosti před bleskem a bleskovým přepětím. Více zde: http://www.kniska.eu/software/swdownload/image/image_view_fullscreen


webdesign | KAO.cz    
Copyright © 2021 Bavanet.cz, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                 Právní ujednání