HOMEPAGE SPOLEČNOST KONTAKTY
 

DRUHY HROMOSVODU

Pasivní hromosvody

se používají už od roku 1750 jako ochrana proti bleskům. Když je bouřka a hromosvod funguje správně, svede bleskový výboj do země. Zabrání tím požáru nebo poškození budovy. Pokud je hromosvod poškozen nebo není funkční, může blesk udeřit do vašeho domu a způsobit značné škody na majetku či zdraví.


Aktivní hromosvody

se skládají z hlavice, která je aktivována atmosférickou elektřinou a tím zvyšuje schopnost svést el. výboj právě ve vhodném bodě. Tyto hromosvody mají uzemnění obdobné, jako klasické hromosvody. Aktivní hromosvody jsou výhodné pro ochranu velkých objektů, protože počet svodů je nižší, než mají klasické hromosvody a tím se sníží také cena. Mnohdy je to také jediné možné řešení, jak v konkrétním případě u rozlehlých objektů.


Princip oddáleného hromosvodu

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na praktický postup při návrhu a konstrukci oddáleného hromosvodu pro anténní stožáry na rodinných domcích nebo malých bytovkách


Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se musí provádět ve lhůtách daných v ČSN EN. Revizní měření a vystavení revizní zprávy je prováděno po periodě čtyř roků a to jak u technicko administrativních tak u bytových objektů. Vlastní revize se skládá z vizuální prohlídky hromosvodné soustavy, zkoušky spojů, úplnosti soustavy a měření zemního odporu.


webdesign | KAO.cz    
Copyright © 2021 Bavanet.cz, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                 Právní ujednání