HOMEPAGE SPOLEČNOST KONTAKTY
 

     PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ


Bavanet.cz, spol. s r.o. vytvořila své webové stránky podle nejlepšího vědomí a svědomí. Přesto se může stát, že jsou jednotlivé webové stránky neúplné, neaktualizované nebo chybné. Firma Bavanet.cz, spol. s r.o. ani její zaměstnanci nepřebírají žádné právní záruky nebo odpovědnost za správnost a úplnost poskytovaných informací. Dále Bavanet.cz, spol. s r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu, která by vznikla návštěvníkům webových stránek nebo třetím osobám v souvislosti s používáním těchto webových stránek a zde zobrazených informací.

Informace, které jsou poskytovány na webových stránkách společnosti Bavanet.cz, spol. s r.o. , netvoří v žádném případě smluvní obsah. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje třetím stranám a zavazujeme se ponechat na našich partnerech volbu, zda mohou být poskytnuté údaje využity pro další účely, například pro přímý marketing.

Máte-li dotazy nebo připomínky ohledně pravidel na ochranu soukromí, můžete se obrátit na e-mail: bavanet@bavanet.cz nebo využít naších kontaktních údajů , uvedených na této internetové stránce.

ETICKÝ KODEX

Vždy máme na mysli efektivitu a přínos pro klienta proto veškerý kontakt se zákazníkem, ať je osobní, telefonický či písemný, má prioritu před naší činností.

Profesionalita je nezbytnou vlastností každého našeho výstupu, proto požadavek od zákazníka, ať je osobní, telefonický či písemný, musí být vyřízen neprodleně a nesnese dlouhodobého odkladu.

Preferujeme dlouhodobou, vzájemně výhodnou spolupráci. Zákazník musí mít vždy pocit, že byl spokojen. Jestliže z objektivních důvodů nebyl, musí vědět, že jsme udělali vše pro jeho spokojenost.

Vytváříme uvolněnou, přátelskou, kolegiální a tvůrčí atmosféru. Nepomlouváme konkurenci. Předáváme jen zákazníkovi pouze ty informace, které zabraňují a předcházejí vážným škodám.

Veškeré informace získané při spolupráci s klientem považujeme za nejvýše důvěrné.
webdesign | KAO.cz    
Copyright © 2021 Bavanet.cz, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                 Právní ujednání